Kim Ca
Để chứng ngộ trong Phật pháp cần trừ bỏ 10 kiết sử

Để chứng ngộ trong Phật pháp cần trừ bỏ 10 kiết sử

Việc chứng ngộ trong Phật giáo là 1 việc khó khăn. Nhiều bạn chưa hiểu chứng ngộ nghĩa là gì? chỉ hiểu lơ mơ là bỏ được tham sân si. Nhưng thực tế nó phức tạp hơn nhiều. Một vị chứng ngộ phải loại bỏ được 10 điều sau, còn gọi là 10 kiết sử. 1. Thân kiến 2. Hoài nghi 3. Giới cấm thủ 4. Tham đắm vào cõi...

Luôn cầu đến Đạo Sư và Tam bảo

Luôn cầu đến Đạo Sư và Tam bảo

Người học Phật pháp thường biết tu tập là hướng đến Tâm giải thoát, các thiền sư thường nói về hương vị của giải thoát, đó là trạng thái tâm không bị trói buộc trong 6 trần, như Kim Kim Cương nói là "ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm". Một người tu Phật pháp, ít nhất là phải giác ngộ được Tánh nghe, tánh thấy, tánh biết. Trả...

Luận Sao Thái Dương

Thế nào là chân tu?

Nhiều người hiểu cực đoan là các vị chân tu thì phải sống đạm bạc, quần áo cũ, ăn uống sơ sài thì mới là tu hành. Có người còn tiêu cực cho là tu sĩ phải gầy ốm nhom mới giống các vị tu chân chính. Vị nào béo tốt chút thì liền cho là không phải người tu thật. Đức Phật đâu có dạy người tu là phải...

Sự khác biệt cơ bản của Phật giáo với các tôn giáo khác

Sự khác biệt cơ bản của Phật giáo với các tôn giáo khác

Sự khác biệt cơ bản của Phật giáo với các tôn giáo khác là Phật giáo dựa trên nền tảng của Tam Pháp Ấn là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Một người có thể rất tốt, lương thiện, có khi thánh thiện nhưng nếu người đó không hiểu về Tam Pháp Ấn này thì chưa được xem là biết Phật pháp chính thống mà Đức Phật tuyên thuyết. Bởi có...

Tại sao Địa Tạng Vương Bồ Tát lại thề không thành Phật khi địa ngục chưa trống?

Tại sao Địa Tạng Vương Bồ Tát lại thề không thành Phật khi địa ngục chưa trống?

Một đệ tử hỏi: Địa Tạng Vương Bồ tát thề sẽ không thành Phật cho đến khi địa ngục trống không. Tại sao lại như vậy? Tại sao ngài ấy không chọn Phật quả vì thực tế rằng một người sẽ mạnh mẽ hơn khi trở thành một vị Phật? Bậc Đạo Sư trả lời: Địa Tạng Vương Bồ tát đã phát nguyện cư ngụ trong cõi Địa ngục và...

Kinh thường đọc hàng ngày

Kinh thường đọc hàng ngày

Đây là cuốn Kinh mình vẫn thường đọc mỗi ngày, từng có nhiều câu chuyện thần kỳ nhiệm màu khi người tín tâm đọc kinh này hàng ngày. Cá nhân mình đã thể nghiệm lợi ích của kinh. Trong kinh có câu "năng diệt sinh tử khổ, tiêu trừ hết độc hại". Có thể trừ được điều đau khổ của thế nhân, lại trừ được các độc lại. Trong kinh...

Ngồi đọc kinh niệm Phật sống lưng phải thật thẳng

Ngồi đọc kinh niệm Phật sống lưng phải thật thẳng

Mình đi một số chùa mình thấy nhiều người đọc kinh mà người cong gập, nhân mình tặng Cao Vương Kinh cho mọi người cũng nói luôn 1 điều quan trọng. Khi tụng kinh, niệm Phật, trì chú thì lưng phải thẳng, ngồi ngay ngắn, lưng thẳng là khẩu quyết quan trọng. Các vị thầy nói khi tụng niệm mà lưng thẳng thì Tâm sẽ không tán loạn, có thể...

Ăn mặn hay ăn chay?

Ăn mặn hay ăn chay?

Mình biết nhiều người nghĩ đọc Kinh, niệm Phật là hay đi kèm với ăn chay. Tuy nhiên thì giới nhà Phật không có quy định chay hay mặn, đều là tùy ý sử dụng, chỉ là không được vì mình mà con vật bị giết cho mình ăn. Ngày trước mình tung hô ăn chay, nhưng sau này mình không còn cổ suy cho ăn chay và cũng không...

Phật giáo và Phật pháp vốn là có khác nhau

Phật giáo và Phật pháp vốn là có khác nhau

Phật giáo mang tính niềm tin tôn giáo, tin vào chư Phật Bồ Tát, mang sắc thái của việc kêu cầu chư vị Phật Bồ Tát, đó là yếu tố cầu vào tha lực bên ngoài. Trong khi Phật pháp chính là lộ trình tu tập sửa đổi thân tâm, từ Pháp được dịch từ chữ dharma tiếng Phạn sang tiếng Hán Việt là tất cả các sự vật và...

Không nên đi Chùa Phật để cầu xin nhiều về thế tục

Không nên đi Chùa Phật để cầu xin nhiều về thế tục

Mình từng nghe vị sư huynh nói "Chùa mà cầu linh nghiệm thì nên tránh xa, vì chỗ đó không có Phật ngự, chỉ có quỷ thần ngự". Sau này dấn sâu hơn Phật pháp, thấy điều này có đạo lý. Phật Bồ Tát chỉ hướng dẫn chúng sinh trên con đường giác ngộ, học Phật, khai ngộ tâm mình. Bằng cách đi Chùa thành tâm giúp mỗi người có...

Page 1 of 9 1 2 9

Bài viết gần đây