Kim Ca
Giới thiệu

Xin chào! Tôi là Kim Ca, tên thật là Lê Thanh Cần, một Phật tử theo Kim Cương Thừa. Một người chuyên nghiên cứu mệnh lý và ứng dụng tiềm năng con người. Tôi đam mê với những bộ môn nghiên cứu Số Mệnh, vậy bản chất Số Mệnh là gì?

Số Mệnh chính là sự định vị của con người về giàu nghèo, sang hèn, thọ yểu,  hạnh phúc hay đau khổ. Tại sao có người cuộc đời của họ rất may mắn, tại sao có người cuộc đời của họ dù rất có năng lực và tài trí mà lại chẳng thể có được địa vị cao? Tại sao có người sinh ra đã ngậm “thìa vàng”, còn có người sinh ra đã có nhiều bất hạnh? đó là Số Mệnh vậy.

vanmenh
Dịch Vụ Tư Vấn

Luận Mệnh Lý Và Khám Phá Tiềm Năng Con Người

Khóa Học

Tử Vi Quy Chân

Không cần học an sao, lịch pháp, Can Chi, Nạp Âm vì những thứ này đã có các App lập lá số rồi.
Không cần học lý thuyết dài dòng, rườm rà, phức tạp, xa rời thực tế cuộc sống vì không có tác dụng gì trong luận đoán.
Kiến thức được hệ thống dễ học, dễ nhớ dựa trên nền tảng Âm Dương Ngũ Hành và các đồ hình theo thế đứng Tử Vi.
Bài giảng bám sát việc luận đoán thực tế dựa trên chính kinh nghiệm nhiều năm xem Tử Vi của thầy Kim Ca.
Tài liệu học Tử Vi đầy đủ có file do chính Kim Ca biên soạn dựa trên các sách gốc Tử Vi bằng tiếng Trung thời xưa.

Mục tiêu khóa học: Không phân biệt người mới học hay học lâu năm đều có thể theo học. Không phân biệt cơ bản hay nâng cao vì quan trọng nhất vẫn là kết quả luận đoán chính xác.

Tin Tức

Bài Viết Nổi Bật

Thế trận Tử Vi

Lưu Bang nói chuyện với Hàn Tín về tài năng của các tướng, xem tài năng của họ thế nào. Lưu Bang hỏi Hàn Tín: Như ta có thể cầm được bao nhiêu quân? Hàn Tín nói: Bệ hạ chẳng qua chỉ cầm được 10 vạn. Lưu Bang lại hỏi thế nhà ngươi cầm được bao nhiêu? Hàn Tín trả lời, thần thì càng nhiều càng tốt. Lưu Bang cười nói, càng nhiều càng tốt sao lại bị ta bắt? Hàn Tín đáp: Bệ hạ không có tài cầm quân nhưng có tài cầm tướng, vì vậy nên Tín mới bị bệ hạ bắt. Câu chuyện này cũng được nhìn nhận trong thế trận Tử Vi, đế tinh Tử Vi vốn rất sợ Không Kiếp, Tử Vi gặp Không Kiếp mất lực rất nhiều, Tử Vi Không Kiếp bất hành chính Đạo, hay Tử Vi Không Kiếp dù có thành công thì cũng là tên vô lại. Thế nhưng Tử Vi lại lấy võ tướng Thất Sát làm quyền, Thất Sát lại cầm được bọn Không Kiếp. Tử Vi vì thế mà không sợ Không Kiếp nữa. Vua có thể không giỏi cầm quân trực tiếp dẹp loạn, phản tặc,...

Đọc tiếp