Kim Ca
Để chứng ngộ trong Phật pháp cần trừ bỏ 10 kiết sử

Để chứng ngộ trong Phật pháp cần trừ bỏ 10 kiết sử

Việc chứng ngộ trong Phật giáo là 1 việc khó khăn. Nhiều bạn chưa hiểu chứng ngộ nghĩa là gì? chỉ hiểu lơ mơ là bỏ được tham sân si. Nhưng thực tế nó phức tạp hơn nhiều. Một vị chứng ngộ phải loại bỏ được 10 điều sau, còn gọi là 10 kiết sử. 1. Thân kiến 2. Hoài nghi 3. Giới cấm thủ 4. Tham đắm vào cõi...

Luận Sao Thái Dương

Thế nào là chân tu?

Nhiều người hiểu cực đoan là các vị chân tu thì phải sống đạm bạc, quần áo cũ, ăn uống sơ sài thì mới là tu hành. Có người còn tiêu cực cho là tu sĩ phải gầy ốm nhom mới giống các vị tu chân chính. Vị nào béo tốt chút thì liền cho là không phải người tu thật. Đức Phật đâu có dạy người tu là phải...

Kinh thường đọc hàng ngày

Kinh thường đọc hàng ngày

Đây là cuốn Kinh mình vẫn thường đọc mỗi ngày, từng có nhiều câu chuyện thần kỳ nhiệm màu khi người tín tâm đọc kinh này hàng ngày. Cá nhân mình đã thể nghiệm lợi ích của kinh. Trong kinh có câu "năng diệt sinh tử khổ, tiêu trừ hết độc hại". Có thể trừ được điều đau khổ của thế nhân, lại trừ được các độc lại. Trong kinh...

Ngồi đọc kinh niệm Phật sống lưng phải thật thẳng

Ngồi đọc kinh niệm Phật sống lưng phải thật thẳng

Mình đi một số chùa mình thấy nhiều người đọc kinh mà người cong gập, nhân mình tặng Cao Vương Kinh cho mọi người cũng nói luôn 1 điều quan trọng. Khi tụng kinh, niệm Phật, trì chú thì lưng phải thẳng, ngồi ngay ngắn, lưng thẳng là khẩu quyết quan trọng. Các vị thầy nói khi tụng niệm mà lưng thẳng thì Tâm sẽ không tán loạn, có thể...

Khi bạn muốn cho đi mà không có tiền

Tâm và Trí

Tâm được định nghĩa là biết Pháp, trí là tư duy, so sánh, phân tích, sáng tạo về Pháp. Tâm và Trí tuy là hai nhưng không tách rời với nhau, Tâm là nền tảng của Trí, vì tâm biết Pháp thì trí mới tư duy về Pháp được, mà Trí tư duy đúng đắn chính xác giúp tâm trở nên sáng suốt và nhận biết pháp rõ ràng hơn....

12 nhân duyên theo thuyết duyên khởi 

12 nhân duyên theo thuyết duyên khởi 

Thuyết duyên khởi và thập nhị nhân duyên của Đạo Phật 1. Vô Minh sự nhận thức sai lầm bản ngã, chấp thân người và nhân tâm là thật có. 2. Vô minh sinh Hành, vì nhận thức sai lầm nên hành động, lời nói và tâm ý tạo nghiệp,  nghiệp có thể tốt xấu hay trung tính. Nghiệp là nguyên nhân dẫn đến luân hồi. 3. Hành sinh Thức,...

Tâm là gì?

Tâm là gì?

Tâm là trọng điểm trong Đạo Phật, Tâm được định nghĩa là biết Pháp, biết Pháp lại chia thành tánh biết Pháp và tướng biết Pháp. Pháp là chỉ chung cho hết thảy mọi sự vật, mọi hiện tượng cả hữu hình lẫn vô hình, có thể cụ thể diễn giải được hay là không diễn giải được (vượt lên mọi ngôn ngữ, tư duy biết thông thường). Nhìn chung...

Phản ứng dây chuyền của ngũ uẩn trong Thân Tâm

Phản ứng dây chuyền của ngũ uẩn trong Thân Tâm

Đạo Phật nguyên thủy. Phản ứng dây chuyền của ngũ uẩn trong Thân Tâm   Sắc uẩn là 4 nguyên tố Địa Hỏa Thủy Phong tạo nên thân vật lý gồm 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân (tay, chân, đầu, lục phủ ngũ tạng...), ý căn. Sắc uẩn tạo nên 5 đối tượng bên ngoài là màu sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, cảm nhận trên thân và...

Chánh niệm – Tỉnh giác

Chánh niệm – Tỉnh giác

Chánh niệm tỉnh giác là 2 khái niệm rất quan trọng trong Phật giáo, thiếu chánh niệm tỉnh giác thì không thể giải thoát được. Chánh niệm (sammā sati), sống trọn vẹn với chính mình ngay tại đây và bây giờ. Với một thái độ bình lặng, tâm vắng mặt mọi ý đồ can thiệp, chọn lựa, lấy bỏ, không theo dõi, không ghi nhận... Ngay lúc đó, bạn chỉ...

Tướng mạo người tu hành

Tướng mạo người tu hành

Có nhiều nhà tu rất nổi tiếng, viết nhiều sách, dù sách có vẻ rất cao siêu, thường được người khác trích dẫn câu nói, hay được tung hô, được xưng tụng. Nhưng nhìn tướng mạo của họ thì lại không có mấy ấn tượng, tướng là biểu hiện của tâm và nghiệp. Tâm càng sáng, nghiệp tốt càng nhiều thì tướng sẽ tự nhiên càng tốt. Những người dù...

Page 1 of 6 1 2 6

Bài viết gần đây