Kim Ca
Luôn cầu đến Đạo Sư và Tam bảo

Luôn cầu đến Đạo Sư và Tam bảo

Người học Phật pháp thường biết tu tập là hướng đến Tâm giải thoát, các thiền sư thường nói về hương vị của giải thoát, đó là trạng thái tâm không bị trói buộc trong 6 trần, như Kim Kim Cương nói là "ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm". Một người tu Phật pháp, ít nhất là phải giác ngộ được Tánh nghe, tánh thấy, tánh biết. Trả...

Kinh thường đọc hàng ngày

Kinh thường đọc hàng ngày

Đây là cuốn Kinh mình vẫn thường đọc mỗi ngày, từng có nhiều câu chuyện thần kỳ nhiệm màu khi người tín tâm đọc kinh này hàng ngày. Cá nhân mình đã thể nghiệm lợi ích của kinh. Trong kinh có câu "năng diệt sinh tử khổ, tiêu trừ hết độc hại". Có thể trừ được điều đau khổ của thế nhân, lại trừ được các độc lại. Trong kinh...

Ngồi đọc kinh niệm Phật sống lưng phải thật thẳng

Ngồi đọc kinh niệm Phật sống lưng phải thật thẳng

Mình đi một số chùa mình thấy nhiều người đọc kinh mà người cong gập, nhân mình tặng Cao Vương Kinh cho mọi người cũng nói luôn 1 điều quan trọng. Khi tụng kinh, niệm Phật, trì chú thì lưng phải thẳng, ngồi ngay ngắn, lưng thẳng là khẩu quyết quan trọng. Các vị thầy nói khi tụng niệm mà lưng thẳng thì Tâm sẽ không tán loạn, có thể...

Ăn mặn hay ăn chay?

Ăn mặn hay ăn chay?

Mình biết nhiều người nghĩ đọc Kinh, niệm Phật là hay đi kèm với ăn chay. Tuy nhiên thì giới nhà Phật không có quy định chay hay mặn, đều là tùy ý sử dụng, chỉ là không được vì mình mà con vật bị giết cho mình ăn. Ngày trước mình tung hô ăn chay, nhưng sau này mình không còn cổ suy cho ăn chay và cũng không...

Tâm là gì?

Tâm là gì?

Tâm là trọng điểm trong Đạo Phật, Tâm được định nghĩa là biết Pháp, biết Pháp lại chia thành tánh biết Pháp và tướng biết Pháp. Pháp là chỉ chung cho hết thảy mọi sự vật, mọi hiện tượng cả hữu hình lẫn vô hình, có thể cụ thể diễn giải được hay là không diễn giải được (vượt lên mọi ngôn ngữ, tư duy biết thông thường). Nhìn chung...

Phản ứng dây chuyền của ngũ uẩn trong Thân Tâm

Phản ứng dây chuyền của ngũ uẩn trong Thân Tâm

Đạo Phật nguyên thủy. Phản ứng dây chuyền của ngũ uẩn trong Thân Tâm   Sắc uẩn là 4 nguyên tố Địa Hỏa Thủy Phong tạo nên thân vật lý gồm 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân (tay, chân, đầu, lục phủ ngũ tạng...), ý căn. Sắc uẩn tạo nên 5 đối tượng bên ngoài là màu sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, cảm nhận trên thân và...

Tướng mạo người tu hành

Tướng mạo người tu hành

Có nhiều nhà tu rất nổi tiếng, viết nhiều sách, dù sách có vẻ rất cao siêu, thường được người khác trích dẫn câu nói, hay được tung hô, được xưng tụng. Nhưng nhìn tướng mạo của họ thì lại không có mấy ấn tượng, tướng là biểu hiện của tâm và nghiệp. Tâm càng sáng, nghiệp tốt càng nhiều thì tướng sẽ tự nhiên càng tốt. Những người dù...

HT Tuyên Hóa chỉ trích Mật tông

HT Tuyên Hóa chỉ trích Mật tông

Lư Tôn sư được 35 vị Phật thọ kí, giao nhiệm vụ nhập định quan sát các bậc Thầy tâm linh, rồi viết lại nhằm giúp chúng sinh chiêm nghiệm, học hỏi bài học tu tập chân thực cho mình. Trong lời tự thuật này, nhắc đến 1 vị hòa thượng vô cùng nổi tiếng, đó là lão hòa thượng Tuyên Hóa. 1 vị được nhắc đến với những linh...

Kính Thầy – Trọng Pháp – Thực Tu

Kính Thầy – Trọng Pháp – Thực Tu

                    “1 lần Sư Tôn Lư Thắng Ngạn gặp Đức Liên Hoa Sinh đang cưỡi 1 con ngựa báu bay trên bầu trời. Sư Tôn hỏi: “Liên Sư, điều gì là trọng yếu trong việc thành tựu?” Đạo Sư Liên Hoa Sinh nói: “Kính Thầy – Trọng Pháp và Thực Tu””… Tôi nghe những lời này mà trong lòng trào dâng...

Thực hành Pháp Kim Cương Thừa

Thực hành Pháp Kim Cương Thừa

Khi các bạn đã thành tâm quy y Sư Tôn Lư Thắng Ngạn và các bạn cũng đã gửi chứng thư quy y, cũng như đã làm theo đúng chỉ dẫn về quy y vào ngày mùng 1 hoặc rằm, bạn có thể thực hành các pháp khởi đầu ở đây! Các tài liệu ở đây đều giữ nguyên gốc chỉ bổ sung (nếu có) các phần Phạn ngữ dành...

Page 1 of 5 1 2 5

Bài viết gần đây