Kim Ca

Giới thiệu

Tôi là Kim Ca, một Phật tử theo Kim Cương Thừa, một người nghiên cứu mệnh lý và ứng dụng phát triển tiềm năng con người. Web kimca.net là nơi chia sẻ những kiến thức với mong muốn đọc giả tìm thấy được điều thú vị trong học thuật và Đạo, từ đó có thể ứng dụng trong cuộc đời. Tôi luôn cố gắng để có những bài viết chất lượng, logic và dễ hiểu. 

Kết nối với tôi:  facebook.com/kimca123

 

 

Bài viết gần đây